2 نکته و ترفندی برای استفاده از پیچگوشتی

آشنایی با بدنه پیچ گوشتی: 0:08

ترفند 1 باز کردن پیچهای سفت به کمک آچار و پیچگوشتی: 0:30

ترفند 2 باز کردن پیچهای سفت به کمک آچار و پیچگوشتی: 0:55

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.