آچار بکس یا آچار جغجغه چیست؟

آچار بکس (یا آچار جغجغه) نوعی آچار تک دسته است؛ و با تعدادی سری مختلف که هر کدام متفاوت هست.

آچار بکس یا آچار جغجغه

در آچار این سری‌ها یکسویشان یک سوراخ چهارگوش دارد و در سوی دیگر هر کدام نری یا مادگی انواع اشکال پیچ و مهره‌ها را در سایزهای گوناگون دارد.

آچار جغجغه یا باقی دسته‌های آچار بوکس یک زبانه مکعب مستطیل به اندازه سوراخ چهارگوش روی سری‌ها دارد و قابلیت نصب انواع سری‌ها را دارد.

به علت شکل استوانه‌ای این سری‌های آچار این‌گونه آچار برای پیچ‌هایی که ته لوله یا جایی که جای چرخش دسته آچارهای معمولی نیست ایدئال و تقریباً تنها راه حل است.

اساسا آچار بکس به آچاری گفته میشود که قابلیت پیچاندن ( بستن و باز کردن ) بکس را داشته باشد.

در برخی موارد این آچار بصورت جغجغه ای است که در اینصورت برای بستن بکس به سمت چپ فعال میشود و در مسیر عکس آن ( راست ) بصورت جغجغه ای برمیگردد و یا این عملکرد بصورت بالعکس کار میکند.

در برخی موارد هم آچار بکس ساده است و قابلیت جغجغه ای را ندارد که باید به اندازه ای که فضا و حرکت دست اجازه میدهد، آچار را استفاده کرد و بعد از آن مجددا آچار را روی بکس گذاشته و بستن یا باز کردن را ادامه داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.